Firma XANTON s.r.o. je v porovnání s jinými, zejména tradičními firmami, firmou velmi mladou. Firmu založil v roce 2016 pan Pavel Sawilla, který je jejím jediným společníkem a jednatelem. Zaměření firmy je od prvopočátku směrováno do oblasti kovovýroby, zejména do výroby složitých svařovaných dílů, určených pro montáž do větších celků. Toto zaměření vychází z předchozí dlouholeté praxe zakladatele firmy v Impact Industry Brno a.s., kde získal bohaté zkušenosti zejména v oblasti svařování nerezového materiálu a jako specialista pro výrobu vzorků nových výrobků. Výroba složitých svařovaných dílů je proto nosným výrobním programem divize „KOVOVÝROBA“.

S postupným rozvojem firmy jsou vedle vlastních výrobních kapacit stále více využívány kapacity specializovaných kooperujích firem. Pro zajištění rozvoje byly postaveny nové výrobní prostory v průmyslové zóně „Neslovice“ a v jednání je pronájem dalších prostor, které umožní rozšíření výrobních možností o výrobu velkých svařenců. Působení pana Sawilly v Rakousku přineslo také navázání spolupráce se zahraničními firmami.

V roce 2017 se činnost firmy XANTON s.r.o. rozšířila o novou divizi „PRACOVNÍ AGENTURA“. Tato divize dnes zajišťuje uplatnění asi osmdesáti pracovníkům na trhu práce v celé České republice.